Religionen i Turkiet

Den dominerande religionen i Turkiet är Islam och de flesta turkarna och kurderna är sunnimuslimer, men det finns även aleviter.

religion.jpg

Skillnaden mellan sunni och aleviter:

De sunnitiska muslimerna är anhängare av den gren inom islam som kallas för sunna och av majoriteten av alla muslimer så är ca. 80-90% sunniter. Sunni kommer från ordet Sunnah, vilket betyder "vana" och menas "att göra som man tror att profeten Muhammed gjorde", eller att "följa Muhammeds väg". Inom sunniislam så hävdar man att Muhammed inte bara var den störste profeten utan även den siste. Sunnimuslimer använder sig därför enbart utav Muhammeds bud och inte utav några andra profeter.

Aleviter är muslimer som ligger närmare den shi’itiska traditionen. Shia är förkortning av Shi'at 'Alī och betyder "Alis anhängare". Detta är den grenen av islam som menar att profeten Muhamed enligt Guds beslut utnämnt Ali ibn Taliboch hans ättlingar, till muslimernas ledare efter hans bortgång. Dessa anses inte vara profeter eller budbärare, utan vara de rättmätiga efterträdarna som helt kan tolka och förmedla profeten Muhammeds vanor Sunnah och Koranen. Man brukar uppskatta att 20-30% (ca 20 miljoner) av Turkiets befolkning är aleviter.

Skillanden mellan Aleviter och Shia muslimer är att Aleviter ber inte 5 ggr om dagen, aleviter fastar inte under ramadan, aleviter gör ingen moske besök och de gör ingen pilgrim till mecka.

Turkiska Moskeér


Även några gemensamma saker

Aleviter och shia muslimer har en sak gemensamt och det är vem som skulle ta över Islam efter Muhammed. Shia muslimer tyckte att det skulle ha varit Muhammed närmaste släktingar och Ali sågs som närmast till makten. Medans Sunni muslimerna inte ville ha de så, utan de ville att efter Muhammed så skulle Abu Bekir tillträda. Så Sunni muslimer har kalifat system efter Muhammed och Shia muslimer har ehlibayt system (Släkt band).

Om man ska jämföra Islam emot Kristendomen så är Aleviter som Protestanter och Sunna muslimer som katoliker och shia muslimer är som ortodoxa.

turkisk-kvinna-religion.jpg

Stor religionsfrihet

Turkiet är en stat med en stor religionsfrihet och det finns även religiösa minoriteter i landet så som ortodoxa, armeniska kristna och judar. Och när det osmanska väldet upplöstes efter 1:a världskriget, så avskaffades islam som statsreligion i den nybildade turkiska staten.

Moskéer

Moskéer som finns på vissa ställen i Turkiet är till för böner och predikan, men de riktigt stora moskéerna finns bara i de större städerna i. De troende muslimerna ber minst 1 gång i veckan och gärna på en fredag, men en troende muslim ska helst be 5 gången om dagen. Enligt själva religionen Islam så ska man faktiskt bedja 5 gånger om dagen om man kan. Detta blir man påmind om under hela dagen, då böneutropen ropas ut ur minareterna. Minaret är ett bönetorn och dessa torn är uppsatta överallt i Turkiet och som turist kommer man inte att missa när det är dags för de troende att bedja.

Skolgången i Turkiet

minaret-torn.jpg

När sker böneutropen?

Dessa utrop sker före soluppgången, mitt på dagen, på eftermiddagen, kort efter solnedgången och när natten har infunnit sig.

Själva religionen Islam grundades av profeten Mohammed, som fick kunskapen från Allah, islam vilar på 5 grundpelare och dessa finns nerskrivna i Koranen, vilka är:

1. Trosbekännelse: Det finns bara en gud som heter Allah, och Muhammed är hans profet.

2. De fem dagliga bönerna: Vid bönestunden skall man vara vänd mot staden Mecka i Saudiarabien.

3. Ramadan/fastan:
En 30 dagars period när man från och med soluppgång till och med solnedgång inte får äta, dricka eller njuta av livets ljuvliga lustar. Detta gäller dock inte för de som är gravida, äldre, sjuka eller de som på annat sätt kan riskera sin hälsa.

4. Ge allmosor: Alla skall hjälpa nödställda och behövande genom att donera 2 ½ % av sin årsinkomst till de fattiga.
 
5. Pilgrimsfärden: Om det är möjligt skall alla rättroende utföra minst en resa till den heliga staden Mecka i Saudiarabien.Något man bör veta är att Turkiet har religionsfrihet och skolorna i landet undervisar därför inte speciellt mycket om just religionen Islam.

Om man vill besöka en moské finns det några saker att tänka på, läs mer om det här.


Ramadan

Är den muslimska fastemånaden och Ramadan börjar vanligtvis ibörjan av augusti, då kan det hända att butiker och affärer håller stängt och att saker och ting går lite långsammare än vad det brukar.

Klimatet i Turkiet

Taurusbergen

 

Resebibeln Turkiet

Både som E-bok och ljudbok. Köp den idag och få fina bonusar. Läs och lyssna direkt!

Läs mer & Köp

Bästa Resebolag Turkiet

 ving.jpg Ving Sverige  Charter  
 supersavertravel.jpg Supersaver  Flyg/Hotell  
 apollo.jpg Apollo  Charter